Intra Corporate Transfer

Met ingang van 29 november aanstaande is de zogeheten Intra Corporate Transfer (ICT) richtlijn, EU 2014/66, in werking getreden, althans de Nederlandse regelgeving die op de richtlijn is aangepast zal in werking zijn getreden. Het doel van de Intra Corporate Transfer richtlijn is om de toelatingsregelingen van de verschillende EU-lidstaten te harmoniseren en de intra EU-mobiliteit van sleutelpersoneel en trainees van internationale concerns te faciliteren ter bevordering van de overdracht van kennis en deskundigheid binnen de onderneming.

De regeling heeft betrekking op werknemers die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben, die een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming, op het moment van de aanvraag buiten de EU zijn gevestigd en tijdelijk overgeplaatst worden naar een of meerdere vestigingen van deze onderneming binnen een of meerdere lidstaten van de EU. Het gaat daarbij specifiek om managers, specialisten (zogenoemd sleutelpersoneel) en om trainees van internationale concerns.

Voor de invulling van de begrippen “leidinggevenden” en “specialisten” zal de IND aansluiting zoeken bij de voor kennismigranten geldende salariscriteria. Ofwel een werknemer zal (in principe) pas als een specialist dan wel leidinggevende kunnen worden aangemerkt als hij/zij een salaris verdient dat overeenkomt met dat van een kennismigrant. Ook hier zal de IND eisen dat het geboden salaris marktconform is. Voor leidinggevenden zal uiteraard als bijkomende eis gelden dat de functie (mede) inhoudt dat er daadwerkelijk leiding gegeven wordt over meerdere personen.

Anders dan voor kennismigranten en Blue Card houders mag de houder van een ICT-verblijfsvergunning maximaal drie jaar op basis van deze vergunning in de EU verblijven. Na drie jaar is verdere verlenging van de ICT-verblijfvergunning niet mogelijk. Verder zal de verblijfsduur (anders dan bij kennismigranten en Blue card houders) niet meetellen voor de voor verblijf als langdurig ingezetene benodigde vijf jaar.

Belangrijk voordeel van de ICT-verblijfsvergunning is dat het voor de werkgever gemakkelijk is om de werknemers al dan niet op tijdelijke basis heen en weer te verplaatsen binnen de EU. Voor houders van de ICT-verblijfsvergunning is voor een verblijf van korter dan 90 dagen alleen een notificatie aan de desbetreffende autoriteiten nodig om aldaar te mogen verblijven en werken. Voor verblijf langer dan 90 dagen zal bij het tweede gastland een nieuwe Intra Corporate Transfer verblijfsvergunning aangevraagd moeten worden. Wel zal de werknemer al tijdens de behandeling van de aanvraag mogen beginnen met werken.

Erkende referenten hebben bij de aanvraag een belangrijk voordeel ten opzichte van niet-erkende referenten. Van erkende worden de aanvragen in principe niet aan het UWV voorgelegd voor een zogeheten arbeidsmarktadvies. Een aanvraag van een erkende referent zal dan, net als de aanvraag van een kennismigrant, binnen twee weken beslist kunnen worden, waar de aanvragen van een niet-erkende referent tot drie maanden kunnen duren.

Hoewel de doelgroep voor een groot deel overlapt met die van de nationale kennismigrantenregeling, zal de aanvrager van de verblijfsvergunning in principe niet kiezen tussen de nationale kennismigrantenregeling, dan wel de ICT-verblijfsvergunning. De EU-lidstaten mogen namelijk geen nationale toelatingsregelingen creëren of behouden voor onderdanen van derde landen die binnen de reikwijdte vallen van de richtlijn inzake binnen een onderneming overgeplaatste personen. Als de aanvrager binnen de reikwijdte van de ICT-verblijfsvergunning valt, zal hij/zij alleen deze vergunning mogen aanvragen.

Wilt u meer informatie over de Intra Corporate Transfer verblijfsvergunning, bel (020-6161487) of email (info@altadvocaten.nl) ons. We helpen u graag!

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.