Kennismigrantenregeling

Kennismigrant

De kennismigrantenregeling biedt de werkgever en zeer goede mogelijkheid om voor een buitenlandse werknemer een verblijfsvergunning te krijgen. Om als kennismigrant te kunnen worden aangemerkt moet aan een looncriterium worden voldaan 
waarbij gekeken wordt naar het bruto maandsalaris. Voor de kennismigrant geldt dat de uitbetaling van het salaris giraal overgemaakt dient te worden naar een bankrekening op naam van de werknemer. 

Onkostenvergoedingen tellen niet mee voor de hoogte van het maandsalaris, tenzij zij gegarandeerd en structureel zijn. Let erop dat loon in natura niet meetelt voor de inkomensnorm. Een eindejaarsuitkering wordt wél betrokken bij de berekening van de hoogte van het inkomen. Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bruto maandelijkse inkomensnormen:
  • Kennismigrant 30 jaar of ouder:             €4612 bruto per maand,
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar:        €3381 bruto per maand
  • Verlaagd salariscriterium na zoekjaar: €2423, bruto per maand
Alle bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld. Promovendi, ongeacht hun leeftijd, in dienst van onderwijs- of onderzoeksinstellingen, en universitaire docenten en postdoctoralen onder de dertig jaar, kunnen als kennismigrant aangemerkt worden. Voor deze groep geldt geen looncriterium.Als algemene voorwaarde geldt dat het geboden salaris marktconform dient te zijn. In de praktijk betekent dit dat de IND toetst of de hoogte van het salaris overeenkomt met het salaris van anderen die soortgelijke functies vervullen. Indien het geboden salaris te hoog of te laag is, dan kan de verblijfsvergunning worden afgewezen. De verblijfsvergunning als kennismigrant wordt in beginsel afgegeven voor de duur van het arbeidscontract. Dit kan ook een periode zijn van drie maanden of minder. Aan personen die voldoen aan het looncriterium dan wel aan de kwalificatie van promovendus of van universitair docent dan wel postdoctoraal onderzoeker jonger dan dertig jaar, kan alleen verblijf als kennismigrant worden verleend indien de werkgever is toegelaten tot de kennismigrantenregeling als erkend referent.

Toelating als erkend referent

Het bedrijf dient voldoende solvabel te zijn om het salaris van de kennismigrant te betalen, wil het toegelaten worden tot de kennismigrantenregeling. 
Voorts wordt gekeken of het bedrijf een historie heeft van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst. 

Tot slot wordt er bekeken of het bedrijf in het verleden WAV-boetes opgelegd heeft gekregen omdat het vreemdelingen die niet mogen werken tóch in dienst heeft genomen. Nieuwe bedrijven zonder  fiscaal verleden kunnen alleen tot de kennismigrantenregeling worden toegelaten indien met een ondernemingsplan kan worden aangetoond dat de continuïteit van het bedrijf voldoende is gewaarborgd. Dit ondernemingsplan zal door de IND ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken). De kosten voor het bedrijf om te kunnen worden ingeschreven bij de kennismigrantenregeling bedraagt per 1 januari 2019 €3.927. Voor start-ups en kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers geldt een verlaagd leges tarief van €2008. Hiermee is echter toelating tot de kennismigrantenregeling nog niet verzekerd. Dit is slechts het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag erkend te kunne worden als referent onder de kennismigrantenregeling. Het is daarom aan te bevelen om goed te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan alvorens de aanvraag in te dienen. Dit geldt temeer voor startups, ondernemingen jonger dan 18 maanden. Voor deze categorie ondernemingen geldt dat de IND bij RVO advies inwint over de continuïteit en solvabiliteit van de onderneming voordat het erkend wordt als referent voor de kennismigrantenregeling. Indien u of uw onderneming overweegt om een of meerdere kennismigranten aan te trekken, dan kan Altadvocaten u hierbij bijstaan. Naast de aanvraag voor erkend referentschap, kunnen wij de aanvraag voor de toelating van de desbetreffende buitenlandse werknemer voor u regelen. Voor vragen over wat Altadvocaten voor u hierin kan betekenen kunt u ons mailen (info@altadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 616 14 87.

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.