WAV boete (illegale tewerkstelling)

WAV boete

Een WAV boete (overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen = WAV) kan worden gegeven voor het illegaal tewerkstellen van een vreemdeling.  Deze kan worden opgelegd door de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de werkgever indien de werknemer geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt heeft en niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning.

Illegale tewerkstelling betekent het te werkstellen van een vreemdeling die niet beschikt over een verblijfsstatus die hem of haar toestemming geeft vrijelijk toe te treden tot de arbeidsmarkt. Het enkele feit dat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft is onvoldoende. De verblijfsvergunning moet hem of haar explicite toestemming geven te mogen werken. Dit is meestal te herkennen aan de volgende aantekening op het verblijfspasje: arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist. Staat dit er niet, of heeft de vreemdeling een verblijfsvergunning van een ander Europees land, dan is de kans groot dat u zich blootstelt aan een WAV-boete.

De hoogte van de WAV boete voor illegale tewerkstelling is thans €8.000 voor werkgevers in uitoefening van beroep of bedrijf en €4.000 voor particuliere werkgevers.

Belangrijk om te weten is dat het SZW uitgaat van de zogeheten ketenaansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat als een onderaannemer illegaal mensen in dienst heeft, de hoofdaannemer ook voor het volle bedrag kan worden beboet indien het niet al het mogelijke heeft gedaan om de illegale tewerkstelling te voorkomen.

Indien een werkgever een WAV boete krijgt opgelegd, kan hij tevens voor een periode van vijf jaar worden geweerd als erkend referent voor de kennismigrantenregeling. Is de werkgever al toegelaten als erkend referent, dan kan een WAV boete mogelijk tot gevolg hebben dat de werkgever deze status verliest.

Onder omstandigheden is het mogelijk een WAV boete te matigen. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever

Heeft u te maken met een WAV boete en wilt u hiertegen bezwaar aantekenen, of wilt u weten hoe u een dergelijke boete kan voorkomen, neem dan contact op met een van onze advocaten, telefoon (020-6161487) of e-mail (info@altadvocaten.nl).