Zelfstandig ondernemer

Verblijf als zelfstandig ondernemer

Bij toelating als zelfstandig ondernemer geldt het uitgangspunt dat een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend. Hierbij kan gedacht worden aan de ondernemer die naar Nederland komt om een innovatief bedrijf op te zetten of om een specifiek beroep uit te oefenen.
 
Voor beantwoording van de vraag of met de aanwezigheid van de zelfstandig ondernemer een wezenlijk Nederlands belang is gediend, zal in veel gevallen het oordeel van verschillende ministeries van belang zijn.

Indien het gaat om het zelfstandig uitoefenen van een beroep of ondernemersactiviteit zal advies worden gevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). 
Er wordt een puntensysteem gehanteerd dat de basis vormt voor de beoordeling of sprake is van een wezenlijk Nederlands belang. Punten worden gegeven voor drie onderdelen:

  1. Persoonlijke achtergrond van de ondernemer: genoten opleiding(en),  de economische positie en activiteiten tot nu toe, en de ervaring met Nederland en de Nederlandse economie.
  2. De onderbouwing van ideeën en plannen in het ondernemingsplan: organisatievorm, productie/dienst, marktpotentie en financieringsplan.
  3. De met de economische activiteit te leveren bijdrage aan ons land in de vorm van innovatie (in product, proces, markt en activiteit), arbeidscreatie en investeringen.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet de zelfstandig ondernemer voor ieder onderdeel ten minste 30 punten behalen, dus in totaal minstens 90 punten. Per onderdeel kunnen maximaal 100 punten worden behaald.

De laatste jaren bestaat vanuit de Nederlandse overheid toenemende aandacht voor hooggekwalificeerde kleine startende ondernemers. Het gaat hierbij om bedrijven zonder personeel met geringe initiële investeringen. Deze verblijfsaanvragen hadden weinig kans van slagen omdat er weinig tot geen punten worden behaald in de derde categorie. Om deze groep tegemoet te komen heeft de IND bepaald dat als over de eerste twee categorieën ieder 45 punten behaald worden, er niet meer gekeken zal worden naar de derde categorie, mits de aanvrager aantoont hoger opgeleid te zijn.

Voor EU langdurig ingezetenen zal er geen advies ingewonnen worden bij RVO om aanmerking te kunnen komen voor verblijf als zelfstandig ondernemer. Voldoende is als de aanvrager aannemelijk maakt met het voorgenomen bedrijfsactiviteit zichzelf van voldoende inkomsten te kunnen voorzien. Voldoende inkomsten betekent een brutowinst dat ten minste gelijk is aan het minimum loon.

Is de aanvrager een artiest (kunstenaar, muzikant) dan zal door de IND advies bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden gevraagd of met de toelating van de vreemdeling een Nederlands cultureel belang is gediend. In geval van een sportleraar zal advies van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gevraagd.

Wij helpen u graag bij het aanvragen van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer of beroepsbeoefener. Neem gerust contact met ons op per e-mail (info@altadvocaten.nl), of telefonisch (020 616 14 87).

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.