Artikel 8 EVRM / Recht op gezinsleven

Artikel 8 EVRM – Gezinsleven

Indien de vreemdeling gezinsleven uitoefent met personen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen beroep kan doen op andere verblijfsgronden, bestaat er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een beroep te doen op artikel 8 EVRM.

Dit artikel is een Europees vastgelegd recht op het uitoefenen van gezinsleven. Indien u kunt aantonen dat u gezinsleven uitoefent en dit gezinsleven niet op neig manier buiten Nederland uitgeoefend kan worden, bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid een verblijfsvergunning op deze grond te verkrijgen.

In de praktijk gaat de IND uiterst streng om met de toepassing van artikel 8 EVRM. De IND zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toelating op grond van artikel 8 EVRM toestaan. Een van de gedachten hierachter is dat het recht op gezinsleven van artikel 8 EVRM al is verwerkt in de regulier verblijfsvergunning voor gezinsleven. Ook de (Nederlandse) rechtbanken en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tonen zeer restrictief waar het gaat om het opzij schuiven van nationale recht ten behoeve van artikel 8 EVRM. Het EHRM gaat er namelijk vanuit dat de Nederlandse staat ruimte heeft om voorwaarden te stellen aan het toelaten van vreemdelingen die hier gezinsleven willen uitoefenen.

Voor vragen over artikel 8 EVRM en het recht op gezinsleven kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer (020-6161487) of e-mail (info@altadvocaten.nl).