Gezinshereniging / MVV aanvraag

Gezinshereniging

Vreemdelingen die in Nederland een partner of echtgenoot (ook wel referent genoemd) hebben, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging of gezinsvorming. Dit gebeurt door middel van de zogeheten “Toelating en Verblijfsprocedure” ook wel TEV-procedure genoemd.

De referent dient te beschikken over een inkomen dat voldoende is en duurzaam is. Voldoende is een inkomen die gelijk is aan het minimumloon (met ingang van 01-07-2017) gelijk aan € 1.565,40 bruto per maand exclusief vakantiegeld) en €1690,64 inclusief vakantiegeld.

Duurzaam betekent dat dit inkomen tenminste een jaar zal worden gegenereerd. Het arbeidscontract dient nog een jaar geldig te zijn op het moment van de aanvraag. Ook als het arbeidscontract minder dan een jaar geldig is, kan het inkomen als duurzaam worden aangemerkt. Hiervoor moet de referent ten minste een jaar voorafgaand aan de aanvraag inkomen hebben gegenereerd dat gelijk is in de geldende inkomensnormen.

Voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, of blijvend arbeidsongeschikt zijn geldt een vrijstelling van de inkomenseis.

Voor toelating van de vreemdeling de zogeheten inburgeringseis als voorwaarde gesteld. Dit betekent dat een persoon bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst met goed gevolg het inburgeringsexamen moet hebben afgelegd.

Voor informatie over het inburgeringsexamen kunt u naar www.naarnederland.nl. De leeftijdeis voor de gezinshereniging is thans 21.

Indien u niet getrouwd bent, maar wel een relatie heeft, dient u beiden in het bezit te zijn van een (gelegaliseerde of voorzien van Apostille stempel) verklaring van ongehuwdheid.

Indien u getrouwd bent, dient het huwelijk ingeschreven te staan in de Nederlandse basisregistratie personen (=BRP).

Voor vragen over wat Alt Advocaten voor u in een gezinsherenigingsprocedure (TEV) kan betekenen kunt u ons mailen (info@altadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 616 14 87. Wij staan u graag te woord.