Gezinshereniging / TEV aanvraag 2018

Gezinshereniging

Vreemdelingen die in Nederland een partner of echtgenoot (ook wel referent genoemd) hebben, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging of gezinsvorming. Dit gebeurt door middel van de zogeheten “Toelating en Verblijfsprocedure” ook wel TEV-procedure genoemd.

De referent dient te beschikken over een inkomen dat voldoende is en duurzaam is. Voldoende is een inkomen die gelijk is aan het minimumloon (met ingang van 01-01-2018) gelijk aan € 1.578,00 bruto per maand exclusief vakantiegeld) en €1.704,24 inclusief vakantiegeld.

Duurzaam betekent dat dit inkomen tenminste een jaar zal worden gegenereerd. Het arbeidscontract dient nog een jaar geldig te zijn op het moment van de aanvraag. Ook als het arbeidscontract minder dan een jaar geldig is, kan het inkomen als duurzaam worden aangemerkt. Hiervoor moet de referent ten minste een jaar voorafgaand aan de aanvraag inkomen hebben gegenereerd dat gelijk is in de geldende inkomensnormen.

Voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, of blijvend arbeidsongeschikt zijn geldt een vrijstelling van de inkomenseis.

Voor toelating van de vreemdeling de zogeheten inburgeringseis als voorwaarde gesteld. Dit betekent dat een persoon bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst met goed gevolg het inburgeringsexamen moet hebben afgelegd.

Voor informatie over het inburgeringsexamen kunt u naar www.naarnederland.nl. De leeftijdeis voor de gezinshereniging is thans 21.

Indien u niet getrouwd bent, maar wel een relatie heeft, dient u beiden in het bezit te zijn van een (gelegaliseerde of voorzien van Apostille stempel) verklaring van ongehuwdheid.

Voor gehuwden geldt dat zij hun huwelijk moeten aantonen door middel van een huwelijksakte dat gelegaliseerd is dan wel voorzien is van een Apostille stempel.

Artikel 8 EVRM

Indien de vreemdeling gezinsleven uitoefent met personen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen beroep kan doen op andere verblijfsgronden, bestaat er in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een beroep te doen op artikel 8 EVRM.

Dit artikel is een Europees vastgelegd recht op het uitoefenen van gezinsleven. Indien u kunt aantonen dat u gezinsleven uitoefent en dit gezinsleven niet op enig manier buiten Nederland uitgeoefend kan worden, bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid een verblijfsvergunning op deze grond te verkrijgen.

In de praktijk gaat de IND uiterst streng om met de toepassing van artikel 8 EVRM. De IND zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toelating op grond van artikel 8 EVRM toestaan. Een van de gedachten hierachter is dat het recht op gezinsleven van artikel 8 EVRM al is verwerkt in de regulier verblijfsvergunning voor gezinsleven. Ook de (Nederlandse) rechtbanken en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tonen zeer restrictief waar het gaat om het opzij schuiven van nationale recht ten behoeve van artikel 8 EVRM. Het EHRM gaat er namelijk vanuit dat de Nederlandse staat ruimte heeft om voorwaarden te stellen aan het toelaten van vreemdelingen die hier gezinsleven willen uitoefenen.

Voor vragen over wat Alt Advocaten voor u in een gezinsherenigingsprocedure (TEV) kan betekenen kunt u ons mailen (info@altadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 616 14 87. Wij staan u graag te woord.