IND/UWV geven nadere toelichting op GVVA aanvraag (arbeid)

 

In een brief van 8 augustus jl. geven de IND en UWV nadere informatie over de Gecombineerde Aanvraag voor Verblijf en Arbeid (GVVA). De informatie betref de GVVA-procedure, de termijnen en het belang van tijdige aanvraag.

Zie: https://ind.nl/organisatie/nieuws/Documents/Aanvullende%20informatie%20Gecombineerde%20Vergunning%20voor%20Verblijf%20en%20Arbeid%20(GVVA).pdf

RELATED POSTS