Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt een bijzondere rechtsverhouding: de arbeidsovereenkomst. Bijzonder omdat een  arbeidsovereenkomst  de regels vastlegt van de verhouding tussen de werkgever en de werknemer.  Het omvat onder meer de afspraken die worden gemaakt over de duur en de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de loonbetaling en de arbeidstijden, en wellicht een proeftijd of concurrentiebeding. Daarnaast regelt het zaken omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht vormt het ontslagrecht. Door reorganisatie of verstoorde arbeidsverhoudingen kan ontslag dreigen.  Iemand ontslaan kan echter niet zomaar. Eerst moet toestemming worden gevraagd aan UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter.
Vaak is het mogelijk om onderling tot een oplossing te komen. De arbeidsverhoudingen kunnen worden hersteld of er kunnen afspraken worden gemaakt over een passende ontslagvergoeding en ondersteuning bij het zoeken naar ander werk. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden ontbonden met behoud van het recht op WW.
In alle gevallen is het belangrijk om goed te weten wat uw rechten en uw plichten zijn.

Voor vragen, advies, en ondersteuning bij procedures kunt u zich wenden tot Mw. mr. E.C. Kaptein. Zij werkt samen met mr. J.J. Terpstra, die een ruime ervaring heeft op het gebied van arbeidsrecht, om tot de best mogelijke oplossing voor u te komen.