Au pairs moeten voortaan minder werken

Au pairs in een gastgezin mogen vanaf juli volgend jaar nog maximaal 20 uur per week werken en maximaal 4 uur per dag. Nu is dat nog maximaal 30 uur per week. Dat hebben staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Asscher (Sociale Zaken) besloten.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat zowel au pairs als gastgezinnen overwegend positief zijn over hun ervaringen met het au pairschap. Maar de helft van de au pairs geeft aan meer dan de maximaal toegestane 30 uur per week kwijt te zijn aan taken binnen het gastgezin. Bovendien zegt de helft van de au pairs taken te verrichten die als zwaar zijn te kwalificeren.

Dat is niet de bedoeling van de regeling vinden de bewindslieden. Au pairs mogen niet als werknemer worden gezien of als fulltime oppas fungeren. In een brief aan de Tweede Kamer wijzen Teeven en Asscher erop dat het uitgangspunt van de au-pairregeling culturele uitwisseling is. In ruil voor zakgeld en verblijf bij een gastgezin mag de au pair licht huishoudelijk werk verrichten. Maar dat moet van bijkomende aard zijn.

Om de culturele uitwisseling steviger vorm te geven en oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan, zal het maximum aantal werkzame uren van au pairs naar beneden bijgesteld worden. Daarnaast wordt het volgen van een taalcursus Nederlands een verplicht onderdeel van het uitwisselingsprogramma zodat au pairs voldoende gelegenheid krijgen om Nederlands te leren. De kosten voor deze taalcursus komen voor rekening van het gastgezin.

Het WODC geeft in het rapport ‘Au pairs in Nederland’. Culturele uitwisseling of arbeidsmigratie?’ aan dat controle op het aantal uren en de aard van de werkzaamheden complex is omdat alles plaatsvindt in de privésfeer van het gastgezin. Daarom worden gastgezinnen die een au pair in huis nemen, vanaf volgend jaar verplicht een verklaring te ondertekenen waarin ze aangeven dat ze zich ervan bewust zijn dat toezichthouders kunnen komen controleren of ze zich aan de regels houden. De Inspectie SZW, Vreemdelingenpolitie en IND zullen de handen ineen slaan om de handhaving op goede naleving van de au-pairregeling te intensiveren.

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/09/12/au-pair-hoeft-voortaan-minder-te-werken.html

 

RELATED POSTS