Avukatlar

Engin Arslan

Avukat

2000 yılında Amsterdam Özgür üniversitesinde anayasal hukuk, idari hukuk, yabancılar hukuku, iltica ve ceza hukuku dallarında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ilticacı öğrenciler yârdim vakfında (UAF) çalışmıştır. Burada burs başvurusu yapan ilticacı öğrencilerin 1951 Cenevre Konvansiyonu’na göre ilticacı olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında değerlendirmeleri yapmıştır.

2001 yılı sonunda İlticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, uzman yabancılar ve ilticacılar hukuku avukatları derneği, İlticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.
Na zijn studie heeft de heer Arslan als intake medewerker gewerkt bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF waar hij beoordeelde of de aanvragers van een studiebeurs als vluchteling aangemerkt kunnen worden om als cliënt geaccepteerd te worden door het UAF.

Eind 2001 is de heer Arslan begonnen als asieljurist bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel waar hij zich verder heeft toegelegd op het asiel- en vreemdelingenrecht. In 2004 is hij beëdigd als advocaat en mede-oprichter geworden van advocatenkantoor Altadvocaten.

Lid van de Orde van Advocaten, de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA), de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken.

Door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Brian Lit

Avukat

2001 yılında Amsterdam üniversitesinde aile ve çocuk hukuku dallarında mezun olmuştur.

2001 yılı sonunda İlticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım Kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Maartje Terpstra

Avukat

1998 yılında Amsterdam üniversitesinde idari ve yabancılar hukuku dallarında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ilticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, iltica hukuku avukatları ve hukukçuları derneği, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Krista Kaptein

Avukat

2008 yılında Utrecht üniversitesinde uluslararası kamu hukuku, ekonomik kamu en işletme hukuku dallarında mezun olmuştur.

2009 yılında Alt avukatlık bürosunda çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuştur.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Telefon: +31 (0)20 616 14 87
Faks: +31 (0)20 616 46 29

Açılış saatleri:

09:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

Büromuza mesaj gönderin

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.