Definitieve regeling Aziatische horeca

De definitieve regeling Aziatische horeca heeft op 1 Oktober 2019 de tijdelijke regeling vervangen. 

Net als de tijdelijke regeling is de definitieve regeling Aziatische horeca van toepassing op gekwalificeerde koks in functieniveaus 4 t/m 6, die gespecialiseerd zijn in éen of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. De regeling vindt in beginsel geen toepassing op snackbars, cateringbedrijven en bezorgdiensten, tenzij een dergelijk bedrijf aannemelijk kan maken dat een gekwalificeerde kok, op functieniveau 4 t/m 6, noodzakelijk is. Dit vereist echter aanvullend bewijs, welke overlegd zal moeten worden door desbetreffende werkgever. 

De belangrijkste veranderingen die de nieuwe regeling met zich meebrengt zijn de opheffing van het quotum aan het verkrijgen van een werkvergunning voor gespecialiseerde Aziatische koks en de vacaturemelding bij het UWV, 3 weken voorafgaand aan de aanvraag. 

Een vergunning wordt verleend voor maximaal 2 jaar. Bij een nieuwe aanvraag of verlenging zal de werkgever moeten aantonen dat aan één van de volgende voorwaarden van het UWV is voldaan: 

  • Het opleiden van niet-vergunningplichtig keukenpersoneel (personeel op functieniveau 1 t/m 6, ongeacht de omvang van het dienstverband). Dit kan door het aanbieden van een opleidingstraject of een intern trainingstraject.
  • Het bieden van een stage aan een student van een ROC-koksopleiding van ten minste 450 uren. 

Mocht de werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, dan kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Voor vragen over het aanvragen van een verblijfsvergunning op grond van de regeling voor Aziatische koks neem contact op met een van onze advocaten. Telefoon: 0206161487, of per e-mail: info@altadvocaten.nl

RELATED POSTS