Aziatische koks

Voor Aziatische koks treedt op 1 oktober 2016 de Regeling Aziatische horeca in werking. In feite is deze regeling is een voorzetting van de eerdere tijdelijke regeling voor Aziatische koks het zogeheten Convenant Aziatische horeca, van 1 oktober 2014. De nieuwe regeling voor Aziatische koks is gepubliceerd in de Staatscourant.

Met de Regeling Aziatische horeca kunnen de IND en UWV voor bepaalde functies een maximum aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) en tewerkstellingsvergunningen verlenen voor gekwalificeerde Aziatische koks. Bij deze aanvragen toetst UWV niet of er Nederlandse of Europese werkzoekenden zijn die voorrang hebben. Daar staat tegenover dat de werkgevers zich verplichten om tijdens de looptijd van de vergunning:

– koks uit Nederland of Europa op te leiden of aan te nemen; en

– het afgesproken loon te betalen aan de Aziatische koks.

In de praktijk komt het erop neer dat een werkgever om een Aziatische kok te mogen aantrekken onder de Regeling een keukenmedewerker moet aantrekken van niveau 2 of hoger.

Aziatische koks van een of meer van de volgende keukens vallen onder de Regeling Aziatische horeca: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. Deze regeling ziet op gekwalificeerde koks van buiten de EER en Zwitserland in functieniveau 4 tot en met 6. De kwalificaties van de Aziatische koks kunnen onder meer worden aangetoond door middel van een certificaat. Uit dat certificaat moet blijken dat de Aziatische kok de taken zoals beschreven binnen de functie beheerst.

Een vergunning wordt verleend voor de maximale duur van twee jaar. Dit is een versoepeling ten opzichte van de overige gevallen waarvoor een GVVA verleend wordt, waarin in de regel voor maximaal een jaar een vergunning wordt verleend.

De voorschriften van de Regeling zijn erop gericht de werkgever te verplichten inspanningen te doen verrichten op het realiseren van voldoende prioriteitgenietend aanbod om vacatures van Aziatische koks op niveau 4 tot en met 6 in de Aziatische horeca te vervullen.

Mocht de werkgever niet voldoen aan de voorschriften dan kan de tewerkstellingsvergunning of de gecombineerde vergunning van de Aziatische kok worden geweigerd of ingetrokken.

Voor vragen over het aanvragen van een verblijfsvergunning op grond van de regeling voor Aziatische koks neem contact op met een van onze advocaten telefoon 020 616 14 87, of per email info@altadvocaten.nl.

 

 

RELATED POSTS