Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden. 

Met de Regeling Aziatische horeca kunnen de IND en UWV voor bepaalde functies een maximum aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) en tewerkstellingsvergunningen verlenen voor gekwalificeerde Aziatische koks. Bij deze aanvragen toetst UWV niet of er Nederlandse of Europese werkzoekenden zijn die voorrang hebben. Daar staat tegenover dat de werkgevers zich verplichten om tijdens de looptijd van de vergunning:

– koks uit Nederland of Europa op te leiden of aan te nemen; en

– het afgesproken loon te betalen aan de Aziatische koks.

In de praktijk komt het erop neer dat een werkgever om een Aziatische kok te mogen aantrekken onder de Regeling een keukenmedewerker moet aantrekken van niveau 2 of hoger.

Aziatische koks van een of meer van de volgende keukens vallen onder de Regeling Aziatische horeca: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. Deze regeling ziet op gekwalificeerde koks van buiten de EER en Zwitserland in functieniveau 4 tot en met 6. De kwalificaties van de Aziatische koks kunnen onder meer worden aangetoond door middel van een certificaat. Uit dat certificaat moet blijken dat de Aziatische kok de taken zoals beschreven binnen de functie beheerst.

De voorschriften van de Regeling zijn erop gericht de werkgever te verplichten inspanningen te doen verrichten op het realiseren van voldoende prioriteitgenietend aanbod om vacatures van Aziatische koks op niveau 4 tot en met 6 in de Aziatische horeca te vervullen.