Buitenlandse investeerder

Onder voorwaarden kan een buitenlandse investeerder toegelaten worden tot Nederland.

De belangrijkste toelatingsvoorwaarde is dat de buitenlandse investeerder een vermogen van ten minste €1.250.000 investeert in de Nederlandse samenleving. Hierbij dient de buitenlandse investeerder het kapitaal direct dan wel indirect te investeren, via een participatiefonds, een zogenoemd seedfonds of een samenwerkingsverband van investeerders.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal aan de hand van een puntensysteem beoordelen of de investering gedaan wordt in een bedrijf (of bedrijven) dat een toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. Er moet in totaal 30 punten behaald worden wil de RVO aannemen dat de beoogde investering van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  • innovativiteit van het bedrijf
  • arbeidscreatie
  • niet financiële inbreng van de investeerder, bijvoorbeeld in de vorm van kennis, netwerken, afnemers, en actieve betrokkenheid

Belangrijk om te weten is dat indien de buitenlandse investeerder investeert in een zogeheten participatiefonds die door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen) is erkend er met de investering een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie wordt aangenomen waardoor het aanzienlijk eenvoudiger wordt om een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder te verkrijgen. 

Per 1 juli 2016 zal de regeling voor buitenlandse investeerder worden versoepeld.

Aanleiding voor de aangekondigde wijziging is dat het de Staatssecretaris is gebleken dat sinds de invoering van de verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders op 1 oktober 2013 er een zeer geringe belangstelling was voor deze nieuwe verblijfsmogelijkheid. Daarom heeft de Staatssecretaris bij brief van 8 januari 2016 aangekondigd de regeling voor buitenlandse investeerders op twee onderdelen te versoepelen.

De eerste wijziging betreft de duur van de af te geven verblijfsvergunning. Aanvankelijk werd er na een inwilligende besluit aan de buitenlandse investeerder een verblijfsvergunning voor 1 jaar afgegeven. Dit zal per 1 juli aanstaande worden opgehoogd naar 3 jaar. Dus bij een inwilliging van de aanvraag krijgt de buitenlandse investeerder een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van 3 jaar. Hiervoor is mede gekozen omdat dit in andere EU landen met vergelijkbare regelingen ook gebruikelijk is.

De tweede wijziging betreft het vereiste van een accountantsverklaring. Dit vereiste komt te vervallen. Hiervoor heeft de Staatssecretaris gekozen omdat wanneer een accountant de vereiste verklaring afgeeft, dit dit dan ook een hoge mate van (schijn)zekerheid geeft, terwijl zij wel verwachtingen schept bij zowel de overheid als het bedrijf waarin de buitenlandse investeerder wil investeren, aldus de Staatssecretaris. De accountantssector heeft aangegeven de herkomst van het geld niet goed te kunnen onderzoeken. Wel blijft overeind dat IND de herkomst van het geld laat nagaan door de Financial Intelligence Unit (FIU).

 

Voor vragen of begeleiding bij het aanvragen van een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder kunt u contact opnemen van een van onze advocaten, telefonisch (020-6161487), of per e-mail ( info@altadvocaten.nl).

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.