Besluit- en vertrekmoratorium voor delen van Irak

In een brief van 7 oktober jl. aan de Tweede Kamer bericht Staatssecretaris Teeven dat naar aanleiding van de inhoud van dit ambtsbericht er een besluit- en vertrekmoratorium in gesteld wordt, voor de duur van zes maanden, voor Iraakse asielzoekers afkomstig uit de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta’mim, Diyala en Babil.

Instelling van een besluitmoratorium betekent dat de wettelijke beslis- termijn van lopende asielaanvragen, en van asielaanvragen die tijdens het moratorium worden ontvangen, met maximaal een jaar kan worden verlengd. Met een vertrekmoratorium worden uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers die onder het toepassingsgebied vallen van dit moratorium, thans niet verplicht terug te keren naar Irak en wordt opvang geboden.

Er is sprake van een verslechtering van de veiligheidssituatie in delen van Irak. Er vinden momenteel, op wisselende plaatsen, hevige gevechten plaats tussen de Iraakse regering en haar bondgenoten enerzijds en de door IS(IS) geleide soennitische opstandelingen anderzijds. De gevechten, zowel op de grond als middels luchtaanvallen door regeringstroepen, concentreren zich nu met name in de stedelijke gebieden van de provincies Anbar, Ninewa, Salaheddin, het zuidwesten van Ta’mim (Kirkuk), centraal- en noordelijk- Diyala en het noorden van Babil. De aanwezigheid van de door IS(IS) geleide opstandelingen in de nabijheid van Bagdad is een grote bedreiging voor de stad. De regeringstroepen voeren hier regelmatig operaties uit om de opstandelingen te verdrijven.

Uit het ambtsbericht aldus de Staatssecretaris komt sterk naar voren dat de situatie in deze delen van Irak “volatiel en onoverzichtelijk” is. Het is onduidelijk welk gebied precies in deze provincies onder controle staat van IS(IS). Het ambtsbericht meldt dat in een aantal steden en gebieden hevige gevechten plaatsvinden, waarbij de controle geregeld overgaat van de ene naar de andere partij en er dus geenszins sprake lijkt te zijn van enige vastigheid. Ook de streken waar wordt gevochten verschillen soms per week. In het ambtsbericht is expliciet opgenomen dat de garantie van accuraatheid van informatie lager is dan in voorgaande verslagperiodes, vanwege beperktere verificatiemogelijkheden ter plaatse en tegenstrijdigheden in de berichtgeving.

RELATED POSTS