Blue Card wordt vervangen

Blue Card richtlijn 2009/50

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de Blue Card richtlijn vervangen.

De 2009 “Europese Blue Card” richtlijn was bedoeld om de toelating en de mobiliteit van derdelander (niet EU burgers) werknemers en hun familieleden, door het harmoniseren van de toegangs- en verblijfsvoorwaarden in de hele EU en door te voorzien in een reeks rechten te vergemakkelijken. De Blue Card richtlijn was er op gericht om de EU concurrerend te maken in het aantrekken van hoogopgeleide werknemers uit de hele wereld, en aldus bijdragen tot het aanpakken van het tekorten van specifieke arbeidskrachten en vaardigheden binnen de EU-arbeidsmarkt. Daarmee hoopte men verdere versterking van het concurrentievermogen en de economische groei van de EU te verwezenlijken. Echter, de Blue Card is er niet geslaagd om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De huidige Europese Blue Card richtlijn vertoont intrinsieke tekortkomingen, zoals restrictieve toelatingsvoorwaarden en zeer beperkte versoepeling voor mobiliteit binnen de EU. Dit, gecombineerd met de vele verschillende sets van parallelle regels, voorwaarden en procedures voor de toelating van dezelfde categorie van hoogopgeleide werknemers die gelden in de EU-lidstaten, heeft geleid tot een beperkte aantrekkingskracht van de Europese Blue Card en gebruik ervan. Dit is niet efficiënt, en leidt tot een last voor werkgevers en individuele aanvragers. Het effectief hiervan is het zeer beperkte totale aantal afgegeven Blue Cards aan hoogopgeleide werknemers.

In Nederland hoogopgeleide werknemers maken zelden tot nooit gebruik van de Blue Card. De Nederlandse kennismigrantenregeling had veruit de voorkeur boven de Blue Card door hoogopgeleide werknemers en hun werkgevers.

Het voorstel voor de Europese Blue Card is bedoeld om het vermogen van de EU hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen aan te trekken en te behouden, alsook aan hun mobiliteit en verkeer tussen de banen in de verschillende lidstaten te verbeteren. Vooral dat laatste is gebleken dat dit in de praktijk niet zo gemakkelijk was zoals wel bedoeld was in onder de huidige Blue Card richtlijn.

Voor vragen over de Blue Card, of over de mogelijkheden voor hoogopgeleide personeel om verblijf hier te verkrijgen neemt contact met ons kantoor op 00316161487, of per e-mail info@altadvocaten.nl.

 

RELATED POSTS