Meeste aanvragen buitenlandse ondernemers afgewezen

Buitenlandse ondernemers hebben een kleine kans op toelating doordat veruit de meeste verblijfsaanvragen worden afgewezen. In een brief van 2 februari 2015 geeft Staatssecretaris Teeven hierop een toelichting.

De Staatssecretaris geeft onder meer aan dat 90% van de aanvragen om verblijf als zelfstandig ondernemer afkomstig zijn van Turkse zelfstandigen, die bijna allemaal worden afgewezen. Volgens Teeven komt dit onder andere omdat de aanvragen niet compleet zijn. Verder wordt als oorzaak gegeven dat vele Turkse zelfstandigen te werk willen gaan in de bouwsector. Nu deze sector volgens Teeven nog niet uit de crisis is geklommen worden aanvragen van ondernemers die hier te werk willen gaan afgewezen omdat RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) van mening is de inwilligingen van deze aanvragen een markt- en werkgelegenheidverstorende werking zullen hebben.

Ook voor de hoge afwijzingspercentage van de aanvragen van buitenlandse ondernemers uit andere landen legt Teeven de oorzaak bij de aanvragende vreemdelingen. Het puntensysteem is helder, aldus Teeven. Dat vele aanvragen van buitenlandse ondernemers worden afgewezen is volgens Teeven te wijten aan de slechte inschattingen van de haalbaarheid van de aanvraag door de vreemdeling.

Wij vinden dit een zeer eenzijdige benadering van de problematiek. Naar onze mening worden vele aanvragen afgewezen omdat er bij RVO sprake is van een rigide en onwelwillende benadering. Evenmin delen wij de mening van Teeven dat de nieuwe Start-up regeling voor beginnende buitenlandse ondernemers een goede doorstroom mogelijkheid is. Ons bezwaar tegen deze regeling is dat het mank gaat aan onduidelijkheden op een aantal cruciale punten.

Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat heel veel afwijzingen voorkomen kunnen worden door een goede zorgvuldige voorbereiding van de aanvraag. Alt Advocaten kan u hierbij van dienst kan zijn door u vanaf het begin goed te adviseren over de toelatingsvoorwaarden en u te begeleiden gedurende de aanvraag.

Bel (020-6161487) of mail (info@altadvocaten.nl) gerust voor een afspraak.

RELATED POSTS