Inkomens normen per 1 juli 2019

Inkomens normen per 1 juli 2019

Minimum loon De IND inkomensnormen voor onder meer gezinshereniging volgen het wettelijk minimumloon. Per 1 juli is het minimumloon opgehoogd naar €1635,60 bruto per maand exclusief vakantiegeld. Dit breng mee dat voor gezinshereniging vanaf 1 juli jl. de inkomensnorm...