ECSR oordeelt: uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op opvang’

Maandag 10 november 2014 is het rapport van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) verschenen naar aanleiding van een klacht die de Protestantse Kerk Nederland heeft ingediend. Het Comité stelt dat uitgeprocedeerde asielzoekers en andere migranten zonder rechtmatig verblijf onderdak moeten krijgen.

Naar het oordeel van het ECSR is het recht op onderdak nauw verbonden met het recht op leven en essentieel voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid van ieder mens. Al in eerdere jurisprudentie heeft het Comité geoordeeld dat ook volwassen migranten zonder verblijfsrecht recht hebben op onderdak. Ook in het geval dat zij Nederland moeten verlaten. Verder oordeelt het ECSR dat er is een nauw verband tussen het recht op bescherming tegen armoede en het verwezenlijken van andere mensenrechten (zoals het recht op leven). Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn aldus het ECSR minimumvereisten om te kunnen overleven. Maatregelen die het recht op basisvoorzieningen van mensen zonder verblijfsrecht en zonder middelen van bestaan beperken zijn disproportioneel. Geboden hulp door ngo’s, kerken en andere particuliere initiatieven ontslaat de staat niet van haar verplichtingen uit het Handvest.

 

RELATED POSTS