Aanpassing leges erkend referent

Erkend referent

De leges voor  de aanvraag erkend referent voor arbeid worden per 1 januari aanstaande voor Start-ups en kleine bedrijven aangepast.

Per 1 januari 2017 kunnen start-ups en kleine bedrijven in aanmerking komen voor een verlaagd tarief om erkend referent arbeid te kunnen worden. Dit verlaagde tarief is 50% lager als het huidige tarief van € 5.183 om erkenning referent arbeid te verkrijgen. Het verlaagd legestarief zal neerkomen op een bedrag van €2592.

Bij brief van 6 juli 2017 heeft de Staatssecretaris de Kamer hiervan geïnformeerd. Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat er vanuit het bedrijfsleven signalen kwamen dat de hoogte van de leges om erkend referent te kunnen worden een financiële drempel vormt voor kleinere bedrijven en start-ups. Omdat de status als erkend referent voor bedrijven noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling, heeft dit tot gevolg dat bedrijven die zich niet laten erkennen geen of minder kennismigranten aantrekken. Dit is volgens het kabinet een ongewenste ontwikkeling, mede vanuit de wetenschap dat het effect van kennismigranten op de overheidsfinanciën positief is. Het is juist de ambitie van dit kabinet om van Nederland een aantrekkelijke bestemming voor kennis en talent te maken en daarom de toegang van kennismigranten tot Nederland te stimuleren.

Let wel dit verlaagde tarief zal nog wel met 1,8% geïndexeerd worden toegepast. Voorwaarde is overigens dat de aanvrager van erkend referent zal wel zelf een beroep doet op dit verlaagde tarief en hierbij aantoont dat het bedrijf 50 of minder personen in dienst heeft.

Interessant is dat voor dit verlaagde tarief ook een reeds erkend referent in aanmerking kan komen die enkel vanwege het wijzigen van rechtsvorm een aanvraag om erkenning als referent moeten indienen.

Voor de overige bedrijven/instellingen die erkenning referent arbeid aanvragen blijft het tarief ongewijzigd, met dien verstande dat per 1 januari 2017 wel de jaarlijkse indexatie op dit tarief zal worden toegepast hetgeen een verhoging betekent van 1,8% (zie hierboven).

Voor vragen over het aanvragen om erkend referent voor arbeid te worden bel, 0206161487, of email ons, info@altadvocaten.nl. Wij helpen u graag!

 

RELATED POSTS