Nieuwe intrekkingsgrond erkende referent

Erkende referent

Met ingang van 1 april kan een verleende status als erkende referent voor de kennismigrantenregeling worden ingetrokken als de erkende referent niet binnen drie jaar na verlening van de status geen gebruik heeft gemaakt hiervan door aantrekken van een of meerdere kennismigranten.

Een reeds erkende referent zal dan opnieuw een aanvraag moeten indienen bij de IND om erkenning als referent, met het daarbij gepaard gaande legesbedrag van €5000.

Controles SZW

Verder is de Inspectie van SZW (arbeidsinspectie) nu belast met controle van erkende referenten. In samenwerking met de IND kan de Inspectie SZW bijvoorbeeld werkplekcontroles gaan uitvoeren bij erkende referenten.

Bij gebleken niet-naleving van de voorwaarden van de toelating als erkende referent kunnen er boetes worden opgelegd van ten minste €1500. In het ergste geval kan de IND zelfs besluiten de status als erkende referent in te trekken, met als gevolg alle op grond van de kennismigrantenregeling verleende verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken.

Naast de voornoemde wijzigingen zijn er met ingang van 1 april ook nieuwe bepalingen van kracht voor start-ups die toegelaten willen worden als erkende referent.

Voor vragen over de nieuwe wijzigingen voor erkende referenten neem gerust contact op met een van onze advocaten, telefoon 020-6161487, of email info@altadvocaten.nl.

RELATED POSTS