EU buitengrenzen heropend!

Bij beschikking van 17 maart van dit jaar had de EU-commissie alle lidstaten opgedragen de buitengrenzen van de EU te sluiten voor niet-EU-burgers, niet-ingezetenen en niet-essentieel personeel. Deze sluiting van de grens eindigt op 1 juli. De Raad heeft een aanbeveling aangenomen betreffende de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU. Reisbeperkingen moeten worden opgeheven voor landen die in de aanbeveling worden vermeld. Deze lijst wordt elke twee weken herzien.

Momenteel staan ​​de volgende landen op de veilige lijst:

Algerije
Australië
Canada
Georgië
Japan
Montenegro
Marokko
Nieuw-Zeeland
Rwanda
Servië
Zuid-Korea
Thailand
Tunesië
Uruguay
China, onder voorbehoud van wederkerigheid

Inwoners van Andorra, Monaco, San Marino en het Vaticaan moeten voor deze aanbeveling als EU-inwoners worden beschouwd. 

De criteria om te bepalen voor welke derde landen de huidige reisbeperking moet worden opgeheven, hebben met name betrekking op de epidemiologische situatie en inperkingsmaatregelen, waaronder fysieke afstand, alsook economische en sociale overwegingen. Ze worden cumulatief toegepast. Wat betreft de epidemiologische situatie, moeten de vermelde derde landen aan de volgende criteria voldoen, met name:

  • aantal nieuwe gevallen van COVID-19 in de afgelopen 14 dagen en per 100.000 inwoners dichtbij of onder het EU-gemiddelde (zoals het was op 15 juni 2020) 
  • stabiele of dalende trend van nieuwe gevallen gedurende deze periode in vergelijking met de voorgaande 14 dagen 
  • algemene reactie op COVID-19 rekening houdend met beschikbare informatie, onder meer over aspecten als testen, bewaking, contacttracering, insluiting, behandeling en rapportage, evenals de betrouwbaarheid van de informatie en, indien nodig, de totale gemiddelde score voor internationale gezondheid Regelgeving (IHR). Er moet ook rekening worden gehouden met door de EU-delegaties verstrekte informatie over deze aspecten.

Met wederkerigheid moet ook regelmatig en per geval rekening worden gehouden.
Als u het staatsburgerschap van een van deze landen heeft, is toegang tot de EU mogelijk. Houd er rekening mee dat de normale visumvereisten nog steeds van toepassing zijn. Ergo, als uw staatsburgerschap een visum vereist voor toegang tot de EU, dan moet u eerst de Nederlandse ambassade omdraaien voor een visumaanvraag.

Voor vragen over de heropening van de grenzen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten, bellen (020 6161487) of per e-mail (info@altadvocaten.nl) .

RELATED POSTS