İsçiler ve oturum izni

İsçiler ve oturum izni

Türkiye ile o tarihteki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile bu anlaşmanın uygulamasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen Katma Protokol, AB üyesi ülkelerde çalışan Türk vatandaşları ve aile bireyleri lehine bazı haklar getirmektedir. Bu haklar “serbest dolaşım” ve “sosyal güvenlik” ile ilgilidir.

Daha sonraki yıllarda kabul edilen serbest dolaşımla ilgili 2/76 ve 1/80 ile sosyal güvenlikle ilgili 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile bu haklarla ilgili daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Serbest dolaşımla ilgili olan 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK), vatandaşlarımıza ve aile bireylerine bulundukları üye ülkelerin istihdam piyasalarında bazı imkânlar tanımaktadır.

Bu karara göre, Türk vatandaşlarının bulundukları üye ülkedeki çalışma süreleri arttıkça hukuki konumları da güçlenmektedir. 1/80 sayılı OKK’nın bilinmesinde yarar olan hükümleri aşağıda özetlenmiştir:

Madde 6

Bir üye ülkenin yasal işgücü piyasasına kurallara uygun olarak giren bir Türk vatandaşı:

  • 1 yıllık yasal çalışmadan sonra, işverenin de istemesi, koşuluyla ayni işverenin işyerinde (işveren istiyorsa)  çalışma ve oturum iznini uzatabilir.
  • 3 yıllık çalışmadan sonra ayni işkolundaki tüm açık islere başvurabilir ve oturum iznini uzatabilir .
  • 4 yıllık yasal çalışmadan sonra bulunduğu üye ülkede herhangi bir ücretli ise serbestçe başvurabilir ve oturum iznini uzatabilir.

Hollanda yabancılar Yasası Türk vatandaşlarına 3 yıllık çalışmadan sonra bulunduğu üye ülkede herhangi bir ücretli ise serbestçe başvurma ve oturum iznini uzatma hakkini tanır.

Madde 7

Türk vatandaşlarının ayni üye ülkede ikamet hakkini kazanan aile bireyleri;

Bulunulan üye ülkede en az 3 yıllık yasal ikametten sonra, o ülke ve diğer AB üyesi ülke vatandaşlarının öncelik hakki saklı kalmak koşuluyla, her türlü bos ise başvurma hakkına,

en az 5 yıllık yasal ikametten sonra diledikleri her türlü ücretli ise serbestçe girme hakkına, sahiptirler.

Bir üye ülkede en az 3 yıl yasal çalışması bulunan Türk vatandaşlarının, o üye ülkede mesleki eğitim gören çocukları da her türlü açık ise başvurabilir.

Bu konudaki sorularınız için büromuzu arayın (020-6161487) veya e-posta gönderin (info@altadvocaten.nl).

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Telefon: +31 (0)20 616 14 87
Faks: +31 (0)20 616 46 29

Açılış saatleri:

09:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

Büromuza mesaj gönderin

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.