Immigratie naar Nederland met kinderen

Als u met uw kinderen naar Nederland verhuist of uw kinderen naar Nederland haalt, moet u natuurlijk ook voor hen een verblijfsvergunning aanvragen. De vergunning is gebaseerd op familiale gronden. In de meeste gevallen is dit heel eenvoudig. Er zijn echter een aantal overwegingen waarmee u rekening moet houden.

Over het algemeen moet u voor alle kinderen de familierelatie aantonen met een geboorteakte. De geboorteakte moet worden vertaald (Engels is prima) en het heeft een apostillestempel nodig, of moet gelegaliseerd zijn afhankelijk van het land waaruit het document afkomstig is. Het kind heeft uiteraard ook een geldig paspoort nodig.

Kinderen vanaf 16 jaar

Alle kinderen van 16 jaar en ouder moeten ook een ongehuwdverklaring overleggen, een document waaruit blijkt dat het kind niet getrouwd is. (Ook dit document moet voorzien zijn van of een Apostille stempel of een legalisatie.) Waarom vragen ze dit? Uitgangspunt is dat als kind trouwt, het kind de gezinseenheid van de ouders verlaat en een eigen gezin sticht. Daardoor komt het niet in aanmerking komt voor verblijf op basis van gezinshereniging.

Vaak zijn onze klanten verbaasd over deze eis. Hoewel we de verbazing volledig begrijpen, moet men in gedachten houden dat het in sommige culturen over de wereld niet ongebruikelijk is dat een kind van 16 jaar al trouwt. Aangezien de immigratieprocedure is ontworpen om rekening te houden met alle culturen van de wereld, zullen alle kinderen van 16 jaar en ouder hun ongehuwde status moeten tonen om in aanmerking te komen voor verblijf op gezinsgronden.

Achterblijvende ouder

Het komt regelmatig voor dat de ene ouder achterblijft in het land van herkomst terwijl het kind met de andere ouder naar Nederland emigreert. Dit kan gebeuren als de ouders gescheiden zijn, of simpelweg omdat een van de ouders om persoonlijke redenen achterblijft.

De Nederlandse autoriteiten willen in dit soort gevallen de verzekering dat de achterblijvende ouder zijn/haar goedkeuring geeft aan de emigratie van het kind naar Nederland. De oorsprong van deze voorwaarde ligt in het zogenaamde Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering. Dit verdrag heeft tot doel de ontvoering van kinderen door een ouder naar een ander land te voorkomen.

Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een situatie van internationale kinderontvoering, vraagt ​​de IND dat de achterblijvende ouder expliciet zijn/haar goedkeuring geeft aan de emigratie van het kind naar Nederland. Dit kan worden bereikt door een specifiek toestemmingsformulier in te vullen of door een notaris een formele goedkeuringsbrief te laten opstellen (voorzien van Apostille of legalisatie). Dit laatste verdient de voorkeur. Ten tweede eist de immigratiedienst dat de ouder met wie het kind naar Nederland gaat aantoont (gedeeltelijk) het ouderlijk gezag over het kind te hebben.

Jong volwassenen

De IND zal ook toestaan ​​dat wat zij noemen jongvolwassenen, volwassenen tussen 18 en 25 jaar, zich hier in Nederland bij hun ouders voegen.

Voorwaarde is dat de jongvolwassene ten tijde van de immigratie nog deel uitmaakt van de gezinseenheid van de ouder. Dit betekent dat de jongvolwassene bij zijn/haar ouder (s) woont en nog financieel afhankelijk is van zijn/haar ouder(s). In dit opzicht eist de immigratiedienst ook dat de jongvolwassene ongehuwd is.

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met ons team via info@altadvocaten.nl, of bel 0031206161487. We helpen u graag!

RELATED POSTS