IND boetes voor het niet nakomen van verplichtingen

In gevallen waarin de referent of vreemdeling de wettelijke verplichtingen van de Wet modern migratiebeleid niet nakomt, kan de IND sancties opleggen. Als regel geeft de IND bij een eerste overtreding een waarschuwing. Bij een volgende overtreding kan de IND een bestuurlijke boete opleggen. Het maximale bedrag voor rechtspersonen en ondernemingen is € 3.000 en voor natuurlijke personen €1.500 per beboetbaar feit. In geval van herhaling kan de IND de boete verhogen met 50%. Een bestuurlijke boete kan bij ernstige overtredingen ook worden opgelegd zonder voorafgaande waarschuwing.

Als een erkend referent niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, trekt de IND de erkenning in. Dit kan ook als de erkende referent zich niet heeft gehouden aan zijn wettelijke verplichtingen. Gedurende de periode die de IND nodig heeft voor nader onderzoek naar een erkend referent, kan de erkenning worden geschorst. Dit kan ook als derde partijen (bijvoorbeeld Openbaar Ministerie of Arbeidsinspectie) een onderzoeksperiode nodig hebben. Als er sprake is van een strafbaar feit, kan de IND aangifte doen. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

RELATED POSTS