Inkomens normen per 1 juli 2019

Minimum loon

De IND inkomensnormen voor onder meer gezinshereniging volgen het wettelijk minimumloon. Per 1 juli is het minimumloon opgehoogd naar €1635,60 bruto per maand exclusief vakantiegeld. Dit breng mee dat voor gezinshereniging vanaf 1 juli jl. de inkomensnorm niet meer €1615,80 is maar verhoogd is naar €1635,60. De nieuwe normbedragen aanvragen voor verblijf als familielid zijn per 1 januari als volgt:
  • Sv loon exclusief vakantiegeld: €1635,60
  • Sv loon inclusief vakantiegeld: €1766.45
De bovengenoemde bedragen gelden ook voor degen die zich garant wil stellen voor een visumaanvraag. Ook geldt deze normbedragen voor aanvraag op grond arbeid in loondienst. Voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur gelden andere specifieke normbedragen.

SV-loon

Het is belangrijk voor ogen te houden dat de IND voor de bovenstaande categorieën als inkomensnorm het SV-loon hanteert. Dit is een ander bedrag dan het brutosalaris zoals dit vermeld staat in het arbeidscontract en is terug te vinden op de salarisspecificatie. SV-loon wordt ook vaak aangeduid met heffingsloon of fiscaal loon. Voor vragen over de inkomensnormen van de IND bel (020 6161487) of mail (info@altadvocaten.nl) ons gerust. We he.l

RELATED POSTS