Inspectie SZW controleert of buitenlandse studenten hier mogen werken

 

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar 168 werkgevers gecontroleerd die buitenlandse studenten in dienst hadden. Bij bijna de helft van de inspecties zijn één of meer overtredingen geconstateerd.  Onder meer het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning, onderbetaling en valsheid in geschrifte. De Inspectie heeft 75 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 900.000,-.

Een buitenlandse student  die een verblijfsvergunning heeft voor een studie, mag in Nederland maximaal tien uur per week werken, of 40 uur per week in de maanden juni, juli en augustus. Hierbij gaat het om studenten die komen uit een land buiten de EER en Zwitserland, of uit Bulgarije of Roemenië (voor deze twee landen gold dit tot 1 januari 2014). De werkgever moet dan wel over een tewerkstellingsvergunning beschikken.

Voor vragen over het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning of het voorkomen van een boete van de Inspectie SZW bel ons, 020 6161487, of mail ons, info@altadvocaten.nl

RELATED POSTS