Kroaten vrij op de arbeidsmarkt per 1 juli

Omdat Nederland gebruik maakte van de mogelijkheid om het vrij verkeer van werknemers voor Kroaten uit te stellen. (Volgens Nederland was dit nodig vanwege de economische situatie destijds in ons land.) Als gevolg hiervan mocht een Kroaat daarom alleen werken in Nederland als de werkgever in het bezit was van een geldige tewerkstellingsvergunning (TWV). In 2015 werd dit zogenoemde overgangsregime nog eens drie jaar verlengd tot 1 juli 2018.

Aangezien de huidige gunstige economische situatie  aanzienlijk is verbeterd ziet Nederland geen reden om deze overgangstermijn nog een keer te verlengen. Daarom kunnen Kroatische burgers, net als alle andere EU- en EER-burgers, vanaf 1 juli 2018 vrijelijk en zonder TWV werken in Nederland.

Ook kan een Kroaat geen toetsing aan het EU-recht meer aanvragen (bewijs van rechtmatig verblijf). Een geldig Kroatisch paspoort of ID-kaart is voldoende als bewijs dat een Kroaat rechtmatig in Nederland verblijft en vrij mag werken.

Voor meer vragen over de rechten van Kroaten en  andere EU- en EER burger neem gerust contact met ons op, telefoon 020 616  14 87 of per email, info@altadvocaten.nl.

RELATED POSTS