Nieuwe inkomensnorm per 1 juli 2019

Inkomensnorm

Op de website van de Rijksoverheid is het minimumloon voor de tweede helft van 2019 bekendgemaakt. Nu de inkomensnormen van de IND hieraan gekoppeld zijn heeft dit tot gevolg dat de inkomensnorm voor gezinshereniging  vanaf 1 juli jl. €1635,60.

De nieuwe normbedragen aanvragen voor verblijf als familielid zijn per 1 januari als volgt:

  • Sv loon exclusief vakantiegeld: €1635,60
  • Sv loon inclusief vakantiegeld: €1766,45

De bovengenoemde bedragen gelden ook voor degen die zich garant wil stellen voor een visumaanvraag.

SV-loon

Het is belangrijk voor ogen te houden dat de IND voor de bovenstaande categorieën als inkomensnorm het SV-loon hanteert. Dit is een ander bedrag dan het brutosalaris zoals dit vermeld staat in het arbeidscontract en is terug te vinden op de salarisspecificatie. Vaak wordt dit ook wel aangeduid als heffingsloon of fiscaal loon en is meestal iets lager dan het bruto loon.

Voor vragen over de inkomensnorm kunt u gerust contact opnemen met ons kantoor, email info@altadvocaten.nl, of telefonisch 020 6161487. Wij staan u graag te woord.

RELATED POSTS