Asiel

Asiel

U komt onder meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel in de volgende gevallen:

Als u in uw land van herkomst risico loopt op vervolging op grond van:

  • ras;
  • godsdienst;
  • nationaliteit;
  • politieke overtuiging;
  • omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep.
  • Als u in uw land van herkomst risico loopt op een onmenselijke behandeling.

Van oudsher is Altadvocaten gespecialiseerd in het asielrecht. Onze advocaten kunnen u bijstaan in alle fasen van de asielprocedure. Indien wij een herhaalde asielaanvraag kansrijk achten kunnen wij u ook bijstaan in een herhaalde asielprocedure.

Voor vragen over wat Altadvocaten voor u in een asielprocedure kan betekenen kunt u ons mailen (info@altadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 616 14 87.