EU onderdanen / gezinsleden

EU onderdanen / gezinsleden

Op grond van het EU verdrag hebben burgers van de Europese Unie in Nederland een vrije termijn van zes maanden.

Dit betekent dat iemand die EU onderdaan is (ofwel de nationaliteit heeft van een van de EU lidstaten) gedurende de eerste zes maanden van het verblijf geen verblijfsdoel aannemelijk hoeft te maken.

Na de vrije termijn moet de desbetreffende EU onderdaan aan kunnen tonen dat hij of zij hier verblijft als werknemer, student, dienstverlener, ondernemer of als gezinslid van een rechtmatig in Nederland verblijvende persoon.

De EU onderdanen dienen zich alleen te registreren bij de Immigratie – en Naturalisatiedienst indien zij een aanvraag willen indienen voor de familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Sinds 1 januari 2014 hebben ook Roemenen en Bulgaren vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiermee komen Roemenen en Bulgaren op de arbeidsmarkt op gelijke voet te staan met Nederlanders en andere EU onderdanen, behalve Kroaten. Voor Kroaten geldt nog wel de eis van de verplichte tewerkstellingsvergunning voordat zij in loondienst te werk mogen. Wel mogen Kroaten zich hier vestigen als zelfstandige ondernemer.

Als uitvloeisel van het vrij verkeer van personen heeft de EU in Richtlijn 2004/38 vastgelegd dat gezinsleden, (huwelijks-)partners en kinderen, van EU onderdanen aan het EU-recht een afgeleide verblijfsrecht in Nederland ontlenen.

De gezinsleden van EU onderdanen zijn vrijgesteld van de Mvv -en inburgeringseis. Vrijstelling van de Mvv-eis brengt mee dat het betreffende gezinslid in voorkomend geval hier in Nederland de aanvraag mag indienen en afwachten in plaats van in zijn of haar land van herkomst.

De EU burgers genieten extra bescherming tegen iedere beslissing tot uitzetting. Gedrag dat uitzetting rechtvaardigt, dient een actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de openbare veiligheid te vormen.

Indien u als EU burger een aanvraag wil indienen voor uw familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben of de Immigratie – en Naturalisatiedienst wil uw verblijfsrecht beëindigen dan kunt u ons bellen (020-6161487) of mailen (info@altadvocaten.nl) voor een adviesgesprek.

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.