Gezinshereniging / TEV aanvraag

Vreemdelingen die in Nederland een partner of echtgenoot (ook wel referent genoemd) hebben, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. De gezinshereniging gebeurt door middel van de zogeheten “Toelating en Verblijfsprocedure” ook wel TEV-procedure genoemd.

De referent dient te beschikken over een inkomen dat voldoende is en duurzaam is. Voldoende is een inkomen die gelijk is aan het minimumloon (met ingang van 01-01-2021) gelijk aan € 1.684 per maand exclusief vakantiegeld) en €1.819,59 inclusief vakantiegeld. Het gaat hierbij om SV-loon ook wel aangeduid als fiscaal loon of heffingsloon. Het SV-loon is vaak iets lager dan het brutoloon.

Duurzaam betekent dat dit inkomen tenminste een jaar zal worden gegenereerd. Het arbeidscontract dient nog een jaar geldig te zijn op het moment van de aanvraag. Ook als het arbeidscontract minder dan een jaar geldig is, kan het inkomen als duurzaam worden aangemerkt. Hiervoor moet de referent ten minste een jaar voorafgaand aan de aanvraag inkomen hebben gegenereerd dat gelijk is in de geldende inkomensnormen. Bij flexwerkers en werknemers met een arbeidscontract korter dan een jaar wordt één jaar terugkijken. Als de referent over dat jaar voldoende inkomen heeft verdiend dan wordt bij een arbeidscontract van tenminste zes maanden aangenomen dat het inkomen duurzaam is (zie voor meer: versoepeling inkomensvereiste).

Voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, of blijvend arbeidsongeschikt zijn geldt een vrijstelling van de inkomenseis.

Voor toelating van de vreemdeling de zogeheten inburgeringseis als voorwaarde gesteld. Dit betekent dat een persoon bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst met goed gevolg het zogeheten basisexamen inburgering in het buitenland moet hebben afgelegd bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade.Voor informatie over het inburgeringsexamen kunt u naar www.naarnederland.nl.

De leeftijdseis voor de gezinshereniging is thans 21. Partners en echtgenoten jonger dan 21 jaar kunnen geen gebruik maken van gezinshereniging.

Indien u niet getrouwd bent, maar wel een relatie heeft, dient u beiden in het bezit te zijn van een (gelegaliseerde of voorzien van Apostille stempel) verklaring van ongehuwdheid.

Voor gehuwden geldt dat zij hun huwelijk moeten aantonen door middel van een huwelijksakte dat gelegaliseerd is dan wel voorzien is van een Apostille stempel.

Voor mee informatie over aspecten die komen kijken bij gezinshereniging met kinderen kunt u terecht bij deze blogpost.

Artikel 8 EVRM

Indien de vreemdeling gezinsleven uitoefent met personen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen beroep kan doen op andere verblijfsgronden, bestaat er in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een beroep te doen op artikel 8 EVRM.

Dit artikel is een Europees vastgelegd recht op het uitoefenen van gezinsleven. Indien u kunt aantonen dat u gezinsleven uitoefent en dit gezinsleven niet op enig manier buiten Nederland uitgeoefend kan worden, bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid een verblijfsvergunning op deze grond te verkrijgen.

In de praktijk gaat de IND uiterst streng om met de toepassing van artikel 8 EVRM. De IND zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toelating op grond van artikel 8 EVRM toestaan. Een van de gedachten hierachter is dat het recht op gezinsleven van artikel 8 EVRM al is verwerkt in de regulier verblijfsvergunning voor gezinsleven. Ook de (Nederlandse) rechtbanken en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tonen zeer restrictief waar het gaat om het opzij schuiven van nationale recht ten behoeve van artikel 8 EVRM. Het EHRM gaat er namelijk vanuit dat de Nederlandse staat ruimte heeft om voorwaarden te stellen aan het toelaten van vreemdelingen die hier gezinsleven willen uitoefenen.

De advocaten van Alt Advocaten een zeer ruime ervaring in het behandelen van TEV aanvragen. Wij kunnen niet alleen de slagingskans van uw aanvraag om gezinshereniging vergroten maar in veel gevallen versnellen.

Voor vragen over wat Alt Advocaten voor u in een gezinsherenigingsprocedure (TEV) kan betekenen kunt u ons mailen (info@altadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 616 14 87. Wij staan u graag te woord.

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.