Nederlandse nationaliteit

Er zijn meerdere manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Dit wordt geregeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Indien u niet via uw ouders van rechtswege Nederlander bent, kunt u onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of door naturalisatie.

De optieprocedure is de snelste en makkelijkste procedure, maar is slechts voor een beperkte groep mensen weggelegd.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal een jaar. Voorwaarden voor het indienen van een naturalisatieverzoek zijn dat u minimaal vijf jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijft op basis van een niet tijdelijk verblijfsrecht. Deze termijn bedraagt drie jaar als u met een Nederlander bent getrouwd of samenwoont. Ook dient u uw inburgeringsexamen te hebben behaald.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is de bereidheid van de aanvrager om afstand te doen van zijn oude nationaliteit. Er is slechts voor een beperkt aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. De belangrijkste uitzondering geldt voor personen die met een Nederlander getrouwd zijn. Voor deze groep personen geldt dat zij geen afstand hoeven doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Indien de aanvrager aantoont dat hij of zij door het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit een substantiële financieel nadeel zullen lijden, dan hoeft ook hij of zij geen afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Er zijn plannen om de termijn waarna een naturalisatieverzoek kan worden ingediend te verlengen van vijf naar zeven jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Er zijn ook plannen in de maak om het Nederlanderschap te kunnen afpakken van personen ten aanzien van wie wordt aangenomen dat zij betrokkenheid hebben gehad bij terroristische activiteiten.

Altadvocaten kan u adviseren in vragen rondom het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook kunnen wij u bijstaan indien uw verzoek om Nederlander te worden is afgewezen. Bel ons op (020-6161487) of stuur een e-mail naar (info@altadvocaten.nl)

 

Adres

Barentszplein 2F
1013 NJ Amsterdam
Nederland

Contactgegevens

Telefoon: 020 616 14 87,
Fax: 020 616 46 29

Openingstijden

09:30 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 17:00 uur

Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.