Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering buitenland

De belangrijkste veranderingen zijn:
•   Het basisexamen wordt niet meer per telefoon afgenomen maar met de computer.
•   Het examen bestaat nog steeds uit drie onderdelen maar voor twee wordt de naam gewijzigd: – Spreekvaardigheid (nu nog TGN); – Leesvaardigheid (nu nog GBL); – Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
•   De drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd.
•   Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel Spreekvaardigheid moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.
•   Vanaf 1 oktober 2014 kunnen kandidaten zich aanmelden voor het nieuwe examen dat vanaf 1 november 2014 in de nieuwe vorm wordt afgelegd. Het examen in zijn huidige vorm wordt voor het laatst op 31 oktober 2014 afgenomen.
•   Een aangepast zelfstudiepakket zal vanaf september 2014 beschikbaar zijn. Het oude zelfstudiepakket blijft bruikbaar. Vanaf september 2014 komt op ‘NaarNederland.nl’ een overzicht met de wijzigingen ten opzichte van het oude pakket en zullen oefenexamens ter beschikking worden gesteld.

RELATED POSTS