Rechten en wettelijke verplichtingen van referent in Momi

De referent krijgt een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet en mag verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling die hij wil laten overkomen. Daarbij moet hij voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:

  • De referent heeft een informatieplicht. Dit betekent onder meer dat de referent verplicht is wijzigingen die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling aan de IND te melden (bijvoorbeeld melden dat de relatie met de vreemdeling is beëindigd of dat niet meer wordt voldaan aan de middeleneis);
  • Daarnaast heeft de referent een administratieplicht. Dat wil zeggen dat de referent relevante informatie over de vreemdeling (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) moet opnemen in zijn administratie. Relevante gegevens en stukken moeten bewaard worden tot vijf jaar nadat het referentschap is beëindigd;
  • Ten slotte is er een zorgplicht. Zo hebben referenten van kennismigranten, buitenlandse studenten en uitwisselingsjongeren (inclusief au pairs) de plicht zorg te dragen voor een zorgvuldige werving en selectie. Uitwisselingsorganisaties moeten zorg dragen voor een juiste uitvoering van uitwisselingsprogramma’s. Religieuze organisaties moeten bevorderen dat de geestelijk bedienaar de aangeboden inburgeringsvoorziening aanvaardt en hem in de gelegenheid stellen de inburgeringscursus te volgen;
  • De referent is verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling. In het geval een vreemdeling binnen een jaar nadat de relatie tussen de referent en de vreemdeling is beëindigd, illegaal in Nederland wordt aangetroffen, kan de IND bepaalde uitzettingskosten op de voormalige referent verhalen (vervoerskosten binnen Nederland, kosten reisdocumenten en kosten vliegticket).

RELATED POSTS