Regeling Aziatische horeca

Regelging Aziatische horeca

Wat is dit?

pp 1 Oktober 2019 de definitieve regeling Aziatische horeca in werking getreden die de tijdelijke regeling heeft vervangen. De regeling is bedoeld om  onder versoepelde voorwaarden een Aziatische kok voor een horeca onderneming naar Nederland te kunnen halen met een zogeheten gecombineerde vergunning voor toelating en verblijf; GVVA. Normaal gesproken moet een werkgever voor een GVVA nagenoeg al het (on)mogelijke doen om op de lokale en EU-arbeidsmarkt een geschikte kandidaat te vinden, het zogeheten prioriteitsgenietend aanbod. In de praktijk zal dit zelden tot nooit leiden tot de verlening van een GVVA. 

De regeling Aziatische horeca stelt de horecaondernemer vrij van deze ondoenlijke arbeidsmarkttoets omdat er de erkenning aan ten grondslag ligt dat er geen prioriteitsgenietend aanbod aanwezig is. 

En wat zijn de voorwaarden?

De regeling Aziatische horeca is van toepassing op gekwalificeerde koks in functieniveaus 4 t/m 6, die gespecialiseerd zijn in éen of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. De regeling geldt in beginsel niet voor snackbars, cateringbedrijven en bezorgdiensten, tenzij een dergelijk bedrijf aannemelijk kan maken dat een gekwalificeerde kok, op functieniveau 4 t/m 6, noodzakelijk is. Dit vereist echter aanvullend bewijs, welke overlegd zal moeten worden door desbetreffende werkgever. In de praktijk is vaak gebleken dat dit type horecaonderneming ook de GVVA voor de betreffende Aziatische kok afgegeven krijgt.

Belangrijke voorwaarde is dat er 3 weken voorafgaand aan de aanvraag een vacaturemelding wordt geplaatst bij het UWV.

Een vergunning wordt verleend voor maximaal 2 jaar. Bij een nieuwe aanvraag of verlenging zal de werkgever moeten aantonen dat aan één van de volgende voorwaarden van het UWV is voldaan: 

  • Het opleiden van niet-vergunningplichtig keukenpersoneel (personeel op functieniveau 1 t/m 6, ongeacht de omvang van het dienstverband). Dit kan door het aanbieden van een opleidingstraject of een intern trainingstraject.
  • Het bieden van een stage aan een student van een ROC-koksopleiding van ten minste 450 uren. 

Mocht de werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, dan kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Wat kan Alt advocaten betekenen voor mij?

Ons kantoor heeft sinds 2014 al enkele honderden vergunningsaanvragen onder de tijdelijke en definitieve regeling Aziatische horeca met succes begeleid voor verschillende Aziatische horecaondernemingen. Wij kunnen u de aanvraag uit handen nemen en de kansen van slagen vergroten.

En nu?

Als u belangstelling heeft om ons kantoor de aanvraag voor een Aziatische kok te laten begeleidden dan kunt u contact opnemen met ons voor een vrijblijvend gesprek.

Voor vragen over het aanvragen van een verblijfsvergunning op grond van de regeling voor Aziatische koks neem contact op met een van onze advocaten. Telefoon: 0206161487, of per e-mail: info@altadvocaten.nl

RELATED POSTS