Regeling essentieel personeel startups

Bij brief van 1 juli jl. heeft het kabinet voornemens aangekondigd om een verblijfsregeling voor essentieel personeel van startups te creëren. Deze nieuwe regeling zal in de zomer van 2020 in werking treden in de vorm van een pilot met een looptijd van drie jaar.

Veel ondernemingen maken gebruik van de kennismigrantenregelingom talent naar Nederland te halen. Probleem is dat jonge, innovatieve bedrijven kunnen deze regeling vaak juist niet kunnen gebruiken voor het aantrekken van internationaal talent omdat zij in de opstartfase van het bedrijf nog niet in staat zijn het kennismigrantensalaris te betalen. Verder is het veelal moeizaam en kostbaar om als startup de status van erkend referentte verkrijgen. Gebleken is ook dat startups hun medewerkers met een (relatief laag) basissalaris maar daarnaast deze medewerkers van hun werkgever een aandeel in het bedrijf via medewerkersparticipatie geven.

Voorwaarden

Deze regeling is bedoeld voor jonge, innovatieve bedrijven die nog niet in staat zijn kennismigrantensalarissen te betalen en voor wie het niet kunnen inzetten van talent van buiten de EU een belemmering vormt om verder te kunnen groeien. Zowel Nederlandse startups als buitenlandse startups die zich in Nederland vestigen kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Om in aanmerking te komen mag de startup uit niet meer dan 15 personeelsleden bestaan. Het is bovendien mogelijk om maximaal vijf internationale medewerkers via deze regeling aan te nemen.

Het startup-personeel dat via de regeling wordt aangetrokken, dient te voldoen aan een verlaagd salariscriterium dat op dit moment geld voor kennismigranten die vanuit het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ een baan als kennismigrant vindenvan €2.364 bruto per maand, exclusief vakantiegeld, in combinatie met een aandeel in het bedrijf.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal uiteindelijk alle startups, die gebruik willen maken van de regeling, beoordelen op innovatief vermogen en schaalbaarheid, de financiële positie, draagkracht en structuur van de onderneming.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Telefonisch(020 6161487) of per e-mail (info@altadvocaten.nl). Wij helpen u graag!

RELATED POSTS