Engin Arslan

Avukat
Alt avukatlık bürosu Amsterdam

2000 yılında Amsterdam Özgür üniversitesinde anayasal hukuk, idari hukuk, yabancılar hukuku, iltica ve ceza hukuku dallarında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ilticacı öğrenciler yârdim vakfında (UAF) çalışmıştır. Burada burs başvurusu yapan ilticacı öğrencilerin 1951 Cenevre Konvansiyonu’na göre ilticacı olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında değerlendirmeleri yapmıştır.

2001 yılı sonunda İlticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, uzman yabancılar ve ilticacılar hukuku avukatları derneği, İlticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Brian Lit

Avukat
Alt avukatlık bürosu Amsterdam

2001 yılında Amsterdam üniversitesinde aile ve çocuk hukuku dallarında mezun olmuştur.

2001 yılı sonunda İlticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım Kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Maartje Terpstra

Avukat
Alt avukatlık bürosu Amsterdam

1998 yılında Amsterdam üniversitesinde idari ve yabancılar hukuku dallarında mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra ilticacılar hukuki yârdim vakfında çalışmaya başlamıştır. Burada iltica ve yabancılar hukuku hakkında önemli bir deneyim yapmıştır. 2004 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuş ve Alt avukatlık bürosunun kurucularından birisi olmuştur.

Amsterdam Barosu, iltica hukuku avukatları ve hukukçuları derneği, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.

Krista Kaptein

Avukat
Alt avukatlık bürosu Amsterdam

2008 yılında Utrecht üniversitesinde uluslararası kamu hukuku, ekonomik kamu en işletme hukuku dallarında mezun olmuştur.

2009 yılında Alt avukatlık bürosunda çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında Amsterdam barosuna kayıt olmuştur.

Amsterdam Barosu, ilticacılar ve yabancılar hukuku yârdim çalışma gruplarının üyesidir.

Hollanda hukuki yardım kurulu tarafından yabancılar, iltica ve gözaltı hukuku dallarında uzman avukat olarak akredite edilmiştir.