Vanaf 1 juli geen GVVA voor intra-concern uitzendingen

Geen GVVA (gecombineerde voor vergunning voor verblijf en arbeid) voor intra-concern uitzendingen per 1 juli 2014. Deze vergunning voor enkele categorieën werknemers te vervallen.

Het betreft de volgende categorieën werknemers:

  • Werknemers internationaal concern (sleutelpersoneel)
  • Trainees in concernverband; en
  • Specialisten internationaal concern

Voor deze groep geldt dat de werkgever vanaf 1 juli twee aparte procedures moet starten. Het aanvragen van een GVVA is dan per 1 juli niet meer mogelijk voor de drie bovengenoemde categorieën werknemers.
Referenten die een aanvraag willen indienen, vragen vanaf die datum een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en een verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

RELATED POSTS