Verlaging Leges per 3 mei

Verlaging Leges per 3 mei

Met ingang van 3 mei 2018 zullen de leges van een groot aantal verblijfsaanvragen worden verlaagd en in sommige gevallen zal dit zelfs een aanzienlijke verlaging van de leges inhouden.

In een brief van 29 maart jl. aan de Tweede Kamerheeft de Staatssecretaris de verlagingen aangekondigd. Volgens de Staatssecretaris dateren de kostprijzen waarop de huidige leges zijn gebaseerd, nog van voor de invoering van de Wet Modern Migratiebeleid. De invoering van de wet heeft, aldus de Staatssecretaris geleid tot snellere procedures en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, maar ook minder lasten voor de overheid. Daarom recent nieuwe kostprijzen berekend. Met als gevolg een verlaging van de leges.

Op basis van de uitkomsten van de kostprijzenberekening, heeft de Staatssecretaris besloten dat voor een aantal verblijfsvergunningen de leges worden verlaagd. Leges die een hogere kostprijs kennen dan het huidige legestarief, zijn daarentegen ongemoeid gelaten; er worden dus geen tarieven verhoogd.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de verblijfsaanvragen waarvan de leges verlaagd worden.

Aanvraag Huidig tarief Nieuw tarief
Arbeid als zelfstandige € 1.336 € 1.325
Arbeid als kennismigrant € 938 € 582
Verblijf als houder van de EU Blauwe Kaart € 909 € 661
Seizoensarbeid € 802 € 570
Overplaatsing binnen een onderneming € 938 € 582
Lerend werken € 802 € 570
Studie € 321 € 192
Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst € 641 € 285
Uitwisseling, al dan niet in het kader van een verdrag € 641 € 283
Omwisseling, Vervanging en Vermissing € 267 € 132
Verlenging* € 401 € 355
Erkenning referent € 5.345 € 3.861
Erkenning referent klein bedrijf/ start-up € 2.672 € 1.930

Voor vragen over de kosten van een verblijfsvergunning neem gerust contact op met ons kantoor, per telefoon 020 616 14 87 of per email info@altadvocaten.nl.

About the Author

The Author has not yet added any info about himself