Versoepeling inkomensvereiste

Bij brief van 23 februari heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat de voorwaarden die worden gesteld aan de duurzaamheid van het inkomensvereiste voor gezinshereniging van flexwerkers en werknemers met een arbeidscontract korter dan een jaar versoepeld gaan worden.

De huidige regeling is dat in het geval een werknemer een flexibel arbeidscontract heeft of op het moment van de aanvraag een dienstverband heeft dat korter dan een jaar geldig is, dan met deze werknemer aantonen dat hij/zij in de drie voorafgaande jaren aan het inkomensvereiste heeft voldaan. Daarbij geldt dat de desbetreffende werknemer in deze periode in totaal niet meer dan 26 weken werkeloos mag zijn geweest.

Aanleiding voor deze versoepeling is een uitspraak van de Afdelingsbestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) waarin het oordeelde dat een periode van drie terugkijken te lang is en in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Het Hof van Justitie ging de Afdeling eerder in 2016 voor in de zogeheten Khachab uitspraak waarin het Hof oordeelde dat een half jaar terugkijken in ieder geval wel geoorloofd is.

Onder de nieuwe regeling zal de IND bij flexwerkers en werknemers met een arbeidscontract korter dan een jaar in plaats van drie jaar nu maar één jaar terugkijken. Bijkomende voorwaarde is dat onder de nieuwe regeling een halfjaar vooruitgekeken wordt. Ofwel het inkomen moet op het moment van de aanvraag nog een half jaar beschikbaar zijn. Bij de aanvraag zal worden getoetst aan het normbedrag dat gold in het jaar waarop wordt teruggekeken. Vanwege de verkorting van de terugkijk termijn naar één jaar worden de werkloosheidsuitkering (WW) en de ziektewet (ZW), in tegenstelling tot het huidige beleid, niet meer meegeteld bij het inkomen.

Expats bij terugkeer naar Nederland

Het is gebleken dat gezinnen van een Nederlandse expat met een mvv-plichtige partner hinder kunnen ondervinden bij terugkeer naar Nederland en of en hoe deze hinder beperkt kan worden.

Voor een Nederlandse expat die met zijn buitenlandse partner naar Nederland wil terugkeren geldt immers ook dat hij/zij aan het inkomensvereiste voor gezinshereniging moet voldoen. Met name voor expats die niet uitgezonden zijn geweest door de Nederlandse overheid of door een Nederlands bedrijf kan dit moeilijk zijn omdat men vanuit het buitenland zowel werk in Nederland moet regelen als ook een duurzaam inkomen. In zijn brief van 23 februari jl. zegt de Staatssecretaris toe dat de positie van een Nederlandse expat die er niet in is geslaagd een arbeidsovereenkomst te verwerven van ten minste een jaar, aan de hand van individuele omstandigheden zal moeten worden beoordeeld. In zijn brief zegt de Staatssecretaris toe dat het in deze gevallen mogelijk is maatwerk te leveren en rekening te houden met de situatie waarin een Nederlandse expat zich bevindt.

Voor vragen over het inkomensvereiste bel (020 – 616 14 87) of email (info@altadvocaten.nl) gerust met een van onze advocaten. Wij staan u graag te woord.

 

 

RELATED POSTS