Voorstel tot uitbreiding intrekkingsgronden Nederlanderschap o.g.v. veroordeling terroristische activiteiten.

Er is een wetsvoorstel ingediend om de intrekking van het Nederlanderschap ook mogelijk te maken bij een veroordeling op grond van artikel art. 134a Sr. Een veroordeling op grond van dit artikel is op dit moment nog geen grond voor intrekking van het Nederlanderschap. Met het uitbreiden van de intrekkingsgrond wordt tot uitdrukking gebracht dat het Nederlanderschap niet op enigerlei wijze faciliterend mag zijn om terroristische misdrijven te plegen of om personen voor te bereiden op het plegen daarvan.

Actueel voor Nederland in dit verband is momenteel de uitreis van jongeren naar Syrië, die zich aldaar laten trainen om terroristische misdrijven te plegen. Artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht is reeds in twee zaken die betrekking hebben op Syriegangers ten laste gelegd. (Zie hiervoor de uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 23 oktober 2013, zaaknummers ECLI:NL:RBROT:2013:8266 en ECLI:NL:RBROT:2013:8265.) Echter een veroordeling op grond van artikel 134a Sr heeft in deze zaken niet plaatsgevonden.

Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z15059&did=2014D30542

 

 

RELATED POSTS