WAV-boete te hoog zegt RvS

WAV-boete onredelijk

Over de hoogte van de WAV-boete is onlangs een belangwekkende uitspraak gepubliceerd. In een persbericht bericht de Raad van State dat in een uitspraak van vandaag 7 oktober is geoordeeld dat het standaard opleggen van WAV-boete voor het illegaal te werkstellen van een vreemdeling van €12.000 onredelijk wordt geacht. De uitspraak gaat over een WAV-boete die was opgelegd aan de exploitant van een Amsterdams hotel omdat een vreemdeling met de Roemeense nationaliteit daar zonder werkvergunning huishoudelijk werk verrichtte. Op grond van het aangescherpte boetebeleid hanteert de minister een boetenormbedrag van € 12.000 per overtreding. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dit bedrag als bovengrens niet onredelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers, voor wie volgens de wetgever hogere boetes nodig zijn. De minister had echter “uit het oogpunt van evenredigheid” zijn beleid moeten differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren. Nu het beleid geen ruimte biedt voor zo’n differentiatie is het boetebeleid op dit punt dan ook onredelijk, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Fijnmaziger

De minister zal, naar het oordeel van de Raad van State, moeten komen tot een “fijnmaziger boetesysteem” dan nu het geval is. Zo kan gedacht worden aan verschillende boetebedragen voor verschillende categorieën werkgevers en aan het opnemen van een waarschuwingsbevoegdheid. In afwachting van de aanpassing van zijn beleid moet de minister voorlopig bij oplegging van boetes uitgaan van het oude boetenormbedrag van 2012 ter hoogte van € 8.000.

Reactie Minister SZW

Inmiddels heeft de Minister in een brief van 29 oktober 2015 laten weten dat de hoogte van de WAV-boete is aangepast conform de uitspraak van de Raad van State. De Beleidsregel Boeteoplegging WAV-boete zullen worden gewijzigd op het punt van het differentiëren van boetenormbedragen. Hoe de differentiatie er uit zal zien, wordt nog nader uitgewerkt. De optie van een waarschuwingsmogelijkheid zal volgens de Minister hierbij mede worden betrokken. Heeft u problemen met een WAV boete dan kunt u bij Alt Advocaten terecht voor deskundig bijstand. Bel, 020 616 14 87, of mail, info@altadvocaten.nl, ons gerust.

RELATED POSTS