Werkinstructie artikel 8 EVRM

IND Werkinstructie artikel 8 EVRM

Recentelijk is de  IND werkinstructie 2015/4  gepubliceerd waarin voor IND beslisambtenaren uitleg wordt gegeven over de wijze van toetsing aan artikel 8 EVRM, gezinsleven. Dit is de eerste keer dat een werkinstructie over de toets aan art. 8 EVRM is gepubliceerd. Hoewel hier geen sprake is van officieel beleid, kan hier toch een beroep op worden gedaan als blijkt dat de IND bij zijn besluitvorming waar er sprake is van een toetsing aan artikel 8 EVRM niet zijn eigen werkinstructie in acht heeft genomen.

Jeunesse

Weliswaar heeft de Staatssecretaris verklaart dat hij in de Jeunesse uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) geen reden ziet voor een aanpassing van zijn beleid, echter in werkinstructie 2015/4 worden de IND ambtenaren geïnstrueerd over hoe om te gaan met de onderdelen in de Jeunesse uitspraak die bij het EHRM in dat geval hebben geleid tot de conclusie dat er daar sprake is geweest van uitzonderlijke omstandigheden.

RELATED POSTS