Wijziging examen inburgering in het buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014. Ook nieuw is dat na 1 november in voorkomende gevallen bij niet slagen niet het hele examen opnieuw gedaan hoeft te worden, maar slechts het onderdeel waarvoor men niet is geslaagd.

 Hoe ziet de nieuwe examenvorm er uit?

Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen. Spreekvaardigheid (heet tot 1 november TGN) bestaat uit twee onderdelen:

A) Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren.

B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid (heet tot 1 november GBL) bestaat uit twee onderdelen:

A) De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.

B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving:

De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden. Vanaf eind september is er op www.naarnederland.nl van ieder examenonderdeel een compleet voorbeeldexamen gratis beschikbaar.

 Wat kosten de verschillende examenonderdelen?

De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen vanaf 1 november ook afzonderlijk gemaakt worden. Dit betekent dat er ook een examenprijs per examenonderdeel is:

Spreekvaardigheid: € 150,=

Leesvaardigheid: € 100,=

Kennis van de Nederlandse Samenleving:€ 100,=

Basisexamen buitenland totaal: € 350,=

Herkansing mogelijk na 1 november 2014 voor een examenonderdeel?

Vanaf 1 november 2014 wordt bij het basisexamen buitenland met deelcertificaten gewerkt. Dit wordt vastgelegd in het Examenreglement Basisexamen inburgering in het buitenland. Dit geldt alleen voor kandidaten die vanaf 1 november 2014 het basisexamen buitenland maken.

Dit betekent dat een onderdeel van het basisexamen buitenland dat vóór 1 november 2014 behaald is, niet vrijstellend is voor een onderdeel van het basisexamen buitenland dat na 1 november 2014 afgelegd is.

Vrijstelling voor spreekexamen A2?

Wanneer een kandidaat vóór 1 november 2014 geslaagd is voor het basisexamen buitenland én meer dan 37 punten heeft gehaald voor de TGN dan kan hij vrijstelling krijgen voor het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2).

Voor een kandidaat die vanaf 1 november 2014 het basisexamen buitenland maakt is er geen mogelijkheid tot vrijstelling van het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2), ongeacht de hoogte van de score behaald voor het basisexamen buitenland, onderdeel Spreekvaardigheid (niveau A1).

Hoe kan ik me aanmelden voor het basisexamen buitenland vanaf 1 november 2014?

Vanaf 1 oktober 2014 kunt u zich aanmelden voor het basisexamen buitenland dat vanaf 1 november 2014 afgenomen wordt via:

http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden

RELATED POSTS