Wijziging regeling buitenlandse investeerders

Wijzigingen per 1 juli

Per 1 juli 2016 zal de regeling voor buitenlandse investeerder worden versoepeld.

Aanleiding voor de aangekondigde wijziging is dat het de Staatssecretaris is gebleken dat sinds de invoering van de verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders op 1 oktober 2013 er een zeer geringe belangstelling was voor deze nieuwe verblijfsmogelijkheid. Daarom heeft de Staatssecretaris bij brief van 8 januari 2016 aangekondigd de regeling voor buitenlandse investeerders op twee onderdelen te versoepelen.

De eerste wijziging betreft de duur van de af te geven verblijfsvergunning. Aanvankelijk werd er na een inwilligende besluit aan de buitenlandse investeerder een verblijfsvergunning voor 1 jaar afgegeven. Dit zal per 1 juli aanstaande worden opgehoogd naar 3 jaar. Dus bij een inwilliging van de aanvraag krijgt de buitenlandse investeerder een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van 3 jaar. Hiervoor is mede gekozen omdat dit in andere EU landen met vergelijkbare regelingen ook gebruikelijk is.

De tweede wijziging betreft het vereiste van een accountantsverklaring. Dit vereiste komt te vervallen. Hiervoor heeft de Staatssecretaris gekozen omdat wanneer een accountant de vereiste verklaring afgeeft, dit dit dan ook een hoge mate van (schijn)zekerheid geeft, terwijl zij wel verwachtingen schept bij zowel de overheid als het bedrijf waarin de buitenlandse investeerder wil investeren, aldus de Staatssecretaris. De accountantssector heeft aangegeven de herkomst van het geld niet goed te kunnen onderzoeken. Wel blijft overeind dat IND de herkomst van het geld laat nagaan door de Financial Intelligence Unit (FIU).

Voor vragen over de mogelijkheden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder neem gerust contact op met een van onze advocaten, telefoon 020 616 14 87, of email info@altadvocaten.nl . We staan u graag te woord!

RELATED POSTS